Om oss

Åpen Kirkegruppe i Trøndelag (ÅKT) er en uavhengig og frivillig organisasjon tilknyttet et nasjonalt selvhjelpsnettverk. Nettverket har som hovedmål å skape et trygt og godt miljø for kristne homofile og lesbiske samt støtte kristne homofile og lesbiskes sin kamp for aksept og full integrering i forskjellige kirkesamfunn i Norge. Gruppen i Trondheim ble etablert i 1973. Det finnes også grupper i Oslo, Bergen, Bodø og Tromsø.

Medlemsmassen består av menn og kvinner i alderen 22 til 70 som er bosatt hovedsakelig i Trondheim. Våre medlemmer kommer fra forskjellige kirkesamfunn bl.a. Den Katolske kirke, Den Norske Kirke, Den Evangeliske Lutherske Frikirke, Pinsemenigheten, og Den Anglikanske Kirke. Styret er valgt på ÅKTs årsmøte og består av 5 medlemmer – 4 menn og 1 kvinne.
ÅKTs utadrettete virksomheten er hovedsakelig basert på opplysningsarbeid samt holdningsskapende arbeid. ÅKT har fra før hatt en høy medieprofil både lokalt og på nasjonal plan. Gruppen har gitt tilbud til menigheter, menighetsråd og videregående skoler om deltakelse i undervisning/debatter. Hvert år sendes det ut opplysninger om gruppens virksomhet til alle menighetsråd i Nidaros bispedømme. Gruppen deltar gjerne i offentlig debatt og temakvelder.
Vi tror på det arbeidet vi gjør. Fra mange hold har vi fått tilbakemelding om at vi gjøre et godt arbeid. Våre medlemmer forteller at ÅKT betyr mye for dem og deres personlige utvikling.
Du er hjertelig velkommen.

Reklame