Gudstjeneste fredag 20. april 2018

Åpen Kirkegruppe Trøndelag (ÅKT) inviterer til gudstjeneste i Vår Frue kirke fredag 20. april 2018 kl. 19.00. Kveldens prest er Odd Halvor Moen. Vi inviterer til kveldsmat i sakristiet etter gudstjensten. Ansvarlige fra styret er Knut Jørgen og Toril. Velkommen!

Søndagens tekst er hentet fra Joh. 13, 30-35.

Reklamer
Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Årsmøte og gudstjeneste 16. mars 2018

Åpen Kirkegruppe Trøndelag inviterer til gudstjeneste og årsmøte fredag 16. mars 2018. Gudstjenesten starter kl. 19.00 og arrangeres i Vår Frue kirke. Kveldens prest er domprost Ragnhild Jepsen, og ansvarlige fra styret er Svein og Anders. Søndag er Maria Budskapsdag og evangelieteksten er hentet fra Luk. 1, 46-55.

Etter gudstjenesten spiser vi som vanlig kveldsmat og vi arrangerer samtidig årsmøte. Forventet oppstart i sakristiet er ca. kl. 20.00. Årsmøte-papirene er vedlagt:
Innkalling til årsmøtet 16. mars 2018
Saksliste Årsmøtet 2018
Årsberetning 2017

Regnskap ÅKT 2017

Revisjon for ÅKT mars 2018
Budsjettforslag ÅKT 2018


Vedtekter for Åpen Kirkegruppe Trøndelag av 090210, revidert 210214

Velkommen!

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Filmkveld 6. mars

Med utrolig kort varsel; Åpen Kirkegruppe Trøndelag arrangerer filmkveld tirsdag 6. mars kl. 19.30. Vi skal se filmen «Gods own country». Toril åpner sitt hjem i Øvre Flatåsveg 31A. ÅKT kjøper inn snop. Kom bli med! 🙂

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Innkalling til årsmøte 16. mars 2018

Styret i Åpen Kirkegruppe Trøndelag innkaller med dette til årsmøte 16. mars 2018. Årsmøtet avholdes under kveldsmaten etter gudstjenesten i Vår Frue kirke. Gudstjenesten starter kl. 19, og årsmøtet ca. kl. 20. Saker som ønskes behandlet under årsmøtets sak 10 meldes til styrets e-post aktrondelag@gmail.com innen 1. mars kl. 12.

Velkommen!

Innkalling til årsmøtet 16. mars 2018

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Gudstjeneste 16. februar 2018

Åpen Kirkegruppe Trøndelag inviterer til gudstjeneste fredag 16. februar 2018 kl. 19 i Vår Frue kirke. Prest for kvelden er Hans Kristian Solbu. Vi invoterer til kveldsmat i sakristiet etter gudstjenesten. Ansvarlige fra styret er Anders og Knut Jørgen. Alle er hjertelig velkommen!

Teksten for første søndag i fastetiden finner vi i Matt 16, 21-23.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Gudstjeneste 12. januar 2018

Åpen Kirkegruppe Trøndelag (ÅKT) inviterer til gudstjeneste i Vår Frue kirke fredag 12. januar kl. 19.00. Vi inviterer til kveldsmat i sakristiet etter gudstjenesten. Kveldens prest er Siv Limstrand. Ansvarlige fra styret er Svein og Anders.

Søndagen er 2. søndag i åpenbaringen, og evangelieteksten finner vi i Mark 1, 3-11 Jesus blir døpt.

Velkommen til gudstjeneste!

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Vårens gudstjenester 2018

Åpen Kirkegruppe Trøndelag har datoene for vårens gudstjenester i Vår Frue kirke klart:

12. januar, 16. februar, 16. mars, 20. april og 18. mai. Alle starter kl. 19.00, og vi arrangerer kveldsmat etter gudstjenestene.

I tillegg til dette arrangerer vi temakveld tirsdag 6. mars og sommeravslutning lørdag 9. juni. Hold gjerne av datoene, det kommer mer informasjon etterhvert.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar