Gudstjeneste og juleavslutning 20. desember 2019

Åpen Kirkegruppe Trøndelag inviterer til juleavslutning og gudstjeneste fredag 20. desember 2019.

Som juleavslutning spiser vi middag sammen på Ristorantino i Nordre gate 4. Påmeldte deltakere møter der kl. 17.00. ÅKT betaler for mat og mineralvann. Påmelding innen mandag 16. desember til vår e-postadresse: aktrondelag@gmail.com

Etter middagen går vi sammen til gudstjeneste i Vår Frue kirke. Gudstjenesten starter kl. 19. Med oss som prest er Steffen Torsteinsen Aune. Ansvarlige fra styret er Knut Jørgen og Toril.

Evangelieteksten 4. søndag i advent er hentet fra Luk. 1, 46-55.

Velkommen!

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Sommertur lørdag 15. juni 2019

Åpen Kirkegruppe Trøndelag (ÅKT) inviterer til sommertur lørdag 15. juni 2019. Avreise fra Vår Frue kirke kl. 10 – presist.

I år reiser vi til Budal kirke, hvor kirkeverge Eli Ødegård vil gi oss en omvisning før vi arrangerer gudstjeneste. Etterpå kjører vi videre til Museumssetra hvor vi får servert rømmegrøt med spekemat. Vi regner med å være tilbake i byen før kl. 17.

For at vi skal kunne bestille nok mat, ber vi om at alle som ønsker å være med melder seg på til vår e-postadresse aktrondelag@gmail.com innen torsdag 13. juni. Bindende påmelding. Turen er gratis. Velkommen!

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Gudstjeneste fredag 10. mai 2019

Åpen Kirkegruppe Trøndelag inviterer til gudstjeneste fredag 10. mai kl. 17.30 i Vår Frue kirke. Ettermiddagens prest er Torstein Amundsen, og ansvarlig fra styret er Svein. Vi inviterer med til en sosial samling etter gudstjenesten.

Søndagens tekst er hentet fra Joh. 14, 1-11.

Styret benytter anledningen til å informere om at faktura for årets kontingent sendes ut i disse dager. Vi håper at så mange som mulig støtter opp om vårt arbeid og tegner eller forlenger medlemsskap. Det er også mulig å være støttemedlem. Kontingenten er bestemt av årsmøtet til kr. 200,-, kr. 100,- for rabatterte. Støttemedlemmer setter inn fri sum. Innbetalingen skjer til vår konto 9235.28.50936, merk med navn.

Velkommen til gudstjeneste og som medlem i Åpen Kirkegruppe Trøndelag!

 

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Gudstjeneste fredag 12. april 2019

Åpen Kirkegruppe Trøndelag inviterer til gudstjeneste fredag 12. april kl. 17.30. Kveldens prest er Hans Kristian Solbu, og ansvarlig fra styret er Svein. Etter gudstjenesten inviterer vi med til sosial omgang ett eller annet sted i sentrum, sted bestemmer vi etter gudstjenesten.

Evangelieteksten Palmesøndag er hentet fra Joh. 12, 1-13

Velkommen!

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Årsmøte og gudstjeneste 15. mars 2019

Åpen Kirkegruppe Trøndelag inviterer til gudstjeneste og årsmøte fredag 15. mars 2019. Gudstjenesten starter kl. 17.30 og arrangeres i Vår Frue kirke. Kveldens prest er Odd Halvor Moen, og ansvarlige fra styret er Knut Jørgen. Søndag er 2. søndag i fastetiden og evangelieteksten er hentet fra Luk. 13, 22-30.

Etter gudstjenesten spiser vi  kveldsmat og vi arrangerer samtidig årsmøte. Forventet oppstart i sakristiet er ca. kl. 18.30. Årsmøte-papirene er vedlagt:

Innkalling til årsmøtet 15. mars 2019
Saksliste Årsmøtet 2019
Årsmelding 2018
Regnskap ÅKT 2018
Revisjonsrapport ÅKT mars 2019
Budsjettforslag ÅKT 2019

Vedtekter for Åpen Kirkegruppe Trøndelag av 090210, revidert 210214

Velkommen!

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Gudstjeneste fredag 15. februar 2019

Åpen Kirkegruppe Trøndelag (ÅKT) inviterer til gudstjeneste fredag 15. februar 2019 kl. 17.30 i Vår Frue kirke. Ettermiddagens prest er Siv Limstrand, og ansvarlig for styret er Svein. I stedet for kveldsmat, finner vi etter gudstjenesten et egnet sted til å innta en kopp kaffe eller lignende i fellesskap for de som ønsker det.

Søndagen er Såmannssøndag, og evangelieteksten er hentet fra Matt. 13, 24-30 Ugresset i hveten. Velkommen til gudstjeneste!

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Gudstjeneste 11. januar 2019

Åpen Kirkegruppe Trøndelag (ÅKT) inviterer til gudstjeneste i Vår Frue kirke fredag 11. januar kl. 17.30. NB: Merk tidspunktet!

Styret i ÅKT har fått tilbakemelding om at fredager kl. 19 passer dårlig for flere, og ønsker derfor å prøve noe nytt. Siden vi er avhengige av åpningstidene i kirken, er det ikke så lett å bytte dag. Vi prøver derfor nå å bytte tidspunkt på fredager for å se om det gjør det lettere for flere å delta. Styret ønsker å evaluere ordningen i løpet av våren.

Evangelieteksten 2. søndag i åpenbaringstiden er hentet fra Joh 1, 29-34.

Velkommen til gudstjeneste!

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar